چیپوا بیمارستان بازنشستگان مستمری بگیران

چیپوا: بیمارستان بازنشستگان مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی صنعت تولید بیمه نوربخش مستمری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی متلک تصویری یک روزنامه به ولایتی و حدادعادل! (طنز)

ضمیمه طنز «بی قانون» امروز هم به بعضی اخبار منتشرشده در رسانه ها و بعضی اظهارنظرهای اشخاص متفاوت تصویر العمل نشان داد.

متلک تصویری یک روزنامه به ولایتی و حدادعادل! (طنز)

متلک تصویری یک روزنامه به ولایتی و حدادعادل! (طنز)

عبارات مهم : اخبار

ضمیمه طنز «بی قانون» امروز هم به بعضی اخبار منتشرشده در رسانه ها و بعضی اظهارنظرهای اشخاص متفاوت تصویر العمل نشان داد.

متلک تصویری یک روزنامه به ولایتی و حدادعادل! (طنز)

واژه های کلیدی: اخبار | تصویر | تصویری | روزنامه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog