چیپوا بیمارستان بازنشستگان مستمری بگیران

چیپوا: بیمارستان بازنشستگان مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی صنعت تولید بیمه نوربخش مستمری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جو مجلس در شرایط تصویب بنزین ۱۵۰۰ تومانی نیست

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: دولت و مجلس قدرت مانور بر روی بودجه ای که بالای ۹۰درصد آن جاری است را ندارند. ما متاسفانه شعار میدادیم که میخواهیم

جو مجلس در شرایط تصویب بنزین ۱۵۰۰ تومانی نیست

جو مجلس در شرایط تصویب بنزین ۱۵۰۰ تومانی نیست

عبارات مهم : کمیسیون

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: دولت و مجلس قدرت مانور بر روی بودجه ای که بالای ۹۰درصد آن جاری است را ندارند. ما متاسفانه شعار میدادیم که میخواهیم دولت را کوچک کنیم ولی چون نمی توانیم با تولید و توسعه اشتغال زایی کنیم لذا مجبور می شویم استخدام دولتی داشته باشیم وبا این کار حجم دولت را اوج می بریم.

عبدالرضاهاشم زائی در گفت وگو با ایسنا در خصوص لایحه بودجه ۹۷ بیان کرد: متاسفانه بودجه ما زیاد صرف بودجه جاری می شود و بودجه عمرانی زیر ۱۰درصد است و این عامل باعث شده است کار زیادی از دست ما برنیاید. هنگامی که که ما مجبور هستیم ۹۰درصد بودجه را صرف مصارف جاری کشور و حقوق پرداخت کنیم در نهایت کمتر از ۱۰درصد بودجه جهت مصارف عمرانی باقی خواهد ماند. هر بخش از بودجه و درآمدها هم اگر تحقق پیدا نکند، دولت مجبور است از بودجه عمرانی کم کند؛ چراکه نمی توان حقوق کارمندان و بازنشستگان را پرداخت نکرد. به همین علت دولت و مجلس قدرت مانور بر روی بودجه ای که بالای ۹۰درصد آن جاری است را ندارد.

جو مجلس در شرایط تصویب بنزین ۱۵۰۰ تومانی نیست

وی با بیان این که «ما شعار می دادیم که میخواهیم دولت را کوچک کنیم ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد» مدعی شد: من سال ها مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس کشور عزیزمان ایران بودم. من این شرکت را با ۵۲۰۰ نفر نیرو تحویل دادم ولی در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰۰هزار نفر پرسنل دارد درحالی که تولید آن نیز زیاد کردن چندانی نداشته هست. تا زمانی که دولت جهت حجم بالای بیکاران نتواند از طریق تولید و توسعه اشتغال ایجاد کند؛ مجبور است استخدام ها دولتی داشته باشد و با این کار حجم دولت نیز زیاد کردن می یابد و به دنبال آن زیاد درآمد ها صرف بودجه جاری می شود و دست ما نیز تنگ می شود.

وی راجع به واقعی بودن لایحه بودجه ۹۷ نیز اظهار کرد: مدیر جمهور گفتند که لایحه بودجه بر اساس عملکرد سال گذشته نوشته شده است هست. اگر اینطور باشد و تحقق درآمدها را نیز صد در صد در نظر بگیریم، قاعدتا بودجه باید بالای ۹۰درصد واقعی باشد. ولی بعضی از درآمد ها مانند فروش کارخانجات و اموال دولتی هیچ سالی به طور کامل تحقق پیدا نکرده اند. در خصوص درآمد حاصل از نفت نیز آینده نگری می شود که قیمت نفت در حدود ۵۵ الی ۶۰دلار در دنیا باقی بماند ولی ممکن است تغییراتی در قیمت آن ایجاد شود که بعضا طبیعی است و دست ماهم نیست. ما باید بررسی کنیم و ببنیم که آیا واقعا بودجه بر اساس عملکرد نوشته شده است است یا نه. بودجه به کمیسیون تلفیق می رود و در آنجا تغییراتی خواهد کرد. بعد از تصویب در کمیسیون تلفیق مشخص می شود که چقدر به واقعیت نزدیک است.

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: دولت و مجلس قدرت مانور بر روی بودجه ای که بالای ۹۰درصد آن جاری است را ندارند. ما متاسفانه شعار میدادیم که میخواهیم

این عضو کمیسیون کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در رابطه با پرسشها لایحه بودجه گفت: سه برابر کردن خدمات خروج مسافر منطقی نیست. در خصوص زیاد کردن قیمت بنزین نیز نمی دانم که بنزین ۱۵۰۰تومانی به تصویب مجلس برسد یانه. در حال حاضر لایحه بودجه تازه وارد مجلس شده است است و مجلس نیز جوش به گونه ای نیست که این موارد را تصویب کند.

هاشم زائی خاطر نشان کرد: اگر بودجه بر اساس عملکرد پارسال باشد و ارقام بودجه به عملکرد سال ۹۶ نزدیک باشد، من اعتقاد دارم بودجه واقعی تر خواهد بود. بعضی از ارقامی که ما آینده نگری می کنیم مانند سرمایه گذاری خارجی فاینانس یا یوزانس یا سرمایه گذاری مستقیم، به شرایط سیاسی و بین المللی ما بستگی دارد و لذا گاهی اوقات این ارقام آینده نگری شده است تحقق پیدا نمی کند. متاسفانه در کشور نمی توان اظهار نظری کرد که بیش از ۹۰درصد به واقعیت نزدیک باشد.

وی با اشاره به آسیب هایی که واقعی نبودن بودجه به اقتصاد و مدیریت کشور وارد می کند نیز خاطرنشان کرد: واقعی نبودن بودجه باعث اوج رفتن استغراض و نقدینگی می شود. در چهار سال گذشته نقدینگی چند برابر شد. نقدینگی در آینده در تورم خودش را در تضعیف پول ملی نشان می دهد. یکی از مسائلی که در بودجه باتوجه به نقدینگی و مقدار ارزی که داریم دیده نشده هست، همین مسئله هست. قیمت ارز باید تک نرخی شود. میزان آن را نمی توان گفت ولی باتوجه به نقدینگی که داریم من اعتقاد دارم که اگر ارز تک نرخی نشود، رانت ایجاد می شود. مابه تفاوت یک دلار بین ارز دولتی با ارز آزاد رانت ایجاد می کند. نباید واحد های صنعتی، تولیدی یا تجاری ارز کنترل شده است ۳۵۰۰ تومان در اختیارشان قرار بگیرد ولی ارز در بازار حدود ۴۰۰۰ تومان باشد؛ چراکه افرادی که به هر شکلی دسترسی به تامین ارز دارند می توانند یک رانت کلان ایجاد کنند. به دنبال آن نیز اختلاف طبقاتی در جامعه اوج می رود. یکی از مسائلی که شهامت می خواهد که دولت ها آن را انجام دهند این است که قیمت ارز را واقعی و تک نرخی کنند.

جو مجلس در شرایط تصویب بنزین ۱۵۰۰ تومانی نیست

وی در خصوص میزان تحقق یافتن بودجه ۹۶ نیز ابراز عقیده کرد: بودجه ۹۶ در بخش عمران تحقق نیافته است و آینده نگری می شود تا آخر اسفند نیز ۲۳ الی ۲۴ درصد زیاد تحقق پیدا نکند.

واژه های کلیدی: کمیسیون | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog